แทง ออนไลน์

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:ufa lion 168
สแทง ออนไแทง ออนไลน์ลน์มาพันธ์โลจิสติกส์และการจัแทง ออนไลน์ดซื้แทง ออนไลน์อของจีนเปิดเผยในวันนี้ว่า อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของจีนยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องในเดือนก.ย.ดัชนีชี้วัดศักยภาพอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ซึ่งมาจากการติดตามวอลลุ่มทางธุรกิจ คำสั่งซื้อใหม่ การจ้างงาน อัตราการหมุนเวียนของสินค้า สินค้าคงคลัง และอัตราการใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ในภาคโลจิสติกส์ของจีนอยู่ที่ 56.1% ในเดือนก.ย. หรือเพิ่มขึ้น 3.9% จากระดับของเดือนส.ค.