slotxo king189

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:ufa lion 168
ทีslotxo king189่ประชุslotxo king189มรัฐสภาวานนี้มีมติรับหลัslotxo king189กการ ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ซึ่งคslotxo king189ณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นผู้เสนอเพื่อรองรับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ด้วยเสียง 561 เสียง ไม่เห็นด้วย 2 เสียง งดออกเสียง 50 เสียง พร้อมทั้งตั้งกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญขึ้นมาพิจารณาก่อนการลงมติ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ชี้แจงต่อที่ประชุมรัฐสภาว่า หากเนื้อหาไม่เป็นที่พอใจก็เป็นอำนาจหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นได้ ซึ่งรัฐบาลไม่มีความหมองใจหากรัฐสภาจะแก้ไขเนื้อหาส่วนใดในชั้น กมธ.ฯ