mafia999 เครดิต ฟรี

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:ufa lion 168
mafia999 mafia999 เครดิต ฟรีเครดิต ฟรีนพ.ธเรศ กรัษนัmafia999 เครดิต ฟรียรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เผยผลสำรวจพบประชาชนส่วนใหญ่ยังมั่นใจต่อมาตรการป้องกันโควิด-19 จากหน่วยงานภาครัฐ เห็นด้วยกับการล็อกดาวน์จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อในชุมชน และการเพิ่มการตรวจเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มประชาชนทั่วไปให้มากขึ้นอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ได้กำชับให้อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) ดำเนินการตามมาตรการอย่างเข้มข้นในเฝ้าระวัง การติดตาม และลงพื้นที่เคาะประตูบ้าน สื่อสารความเสี่ยงของการรับเชื้อแม้ผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ เพื่อให้เกิดพฤติกรรมการใส่หน้ากากอนามัย 100% ติดตาม ตักเตือน แนะนำให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด และร่วมเป็นหูเป็นตาสอดส่องไม่ให้มีการจับกลุ่มมั่วสุมเล่นการพนันซึ่งจะทำให้เกิดการแพร่กระจายโรค รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบวิธีการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดทางสายด่วนของรัฐ อาทิ ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย 1567 หรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1599