ufabet168v2

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:ufa lion 168
นายอนุทิน ufabet168v2ชาญวufabet168v2ีรกูล รอufabet168v2งนายกรัฐมนตรีufabet168v2และ รมว.สาธารณสุข กล่าวในระหว่างการลงพufabet168v2ื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ในพื้นที่ จ.ตาก ว่า การที่ลงพื้นที่วันนี้นอกจากจะมาเห็นสภาพที่แท้จริงของการทำงานแล้วยังมาให้กำลังใจ เนื่องจากพื้นที่แม่สอด จ.ตาก เป็นหน้าด่านชายแดน การป้องกันโรครวมถึงควบคุมโรคในพื้นที่จึงความสำคัญอย่างยิ่ง รัฐบาลจึงได้จัดสรรงบประมาณฉุกเฉินเพื่อจัดหาเวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์ต่างๆอาทิ เครื่องช่วยหายใจ เครื่องกระตุกหัวใจ รถฉุกเฉิน รถพยาบาล เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เป็นต้น มูลค่าประมาณ 96 ล้านบาท เพื่อให้การดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข ป้องกัน ควบคุมโรคในพื้นที่