pidgame168 เครดิต ฟรี

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:ufa lion 168
กรpidgame168 เครดิต ฟรีมpidgame168 เครดิต ฟรีอุตุpidgame168 เครดิต ฟรีนิยมวิpidgame168 เครดิต ฟรีทยา ออกประกาศ “พายุระดับ 3 (โซนร้อน) “หลิ่นฟา”บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง” ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2563 โดยระบุว่าพายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน) ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุระดับ 3 (โซนร้อน) หลิ่นฟาแล้วบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง มีศูนย์กลางที่ละติจูด 14.5 องศาเหนือ ลองจิจูด 111.2 องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็ว ประมาณ 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และเคลื่อนผ่านบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนาม โดยจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามในช่วงวันที่ 11-12 ต.ค. 63 ทำให้ด้านตะวันออกและตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนเพิ่มขึ้น