mm88hunter

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:ufa lion 168
สำนักข่mm88hunterาวซินหัวmm88hunterรายงานว่า โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจmm88hunterีน กล่าวตอบโต้ความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่สหรัฐกลุ่มหนึ่ง ซึ่งพยายามบีบบังคับให้ประเทศขนาmm88hunterดเล็กและกลางเลือกข้างโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า “เป็นเรื่องปกติที่เจ้าหน้าที่สหรัฐบางกลุ่มจะบีบบังคับให้ประเทศขนาดเล็กและกลางเลือกข้าง” โดยเป็นการแสดงความเห็นกรณีไมค์ ปอมเปโอ รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ เดินทางเยือนศรีลังกา โดยก่อนหน้าการเดินทางเยือนครั้งนี้ของปอมเปโอ มีรายงานว่าสหรัฐฯ อาจเรียกร้องศรีลังกาทำการตัดสินใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับจีน